Политика за възстановяване на средства

  1. Всички неизползвани кредити могат да бъдат възстановени на 100%.
  2. Ако закупената услуга е била доставена частично, клиентът има право на възстановяване на неизползваната част от плащането.
  3. Ако услугата е била предоставена и клиентът е съобщил за искане за възстановяване на средства, SparkTraffic ще направи всичко възможно да спре и обърне изпълнението на проекта, за да може клиентът да получи частично или пълно възстановяване на средства. В такива случаи SparkTraffic може да отхвърли искането за възстановяване.
  4. Възстановяването се извършва чрез възстановяване на първоначалното плащане на клиента. Възможно е банката на клиента да отрази възстановяването в извлечението от картата в рамките на 5-10 работни дни.
  5. В случай че сте недоволни от нашите услуги и искате да поискате възстановяване на сумата, моля, изпратете това запитване до нашия екип за поддръжка на адрес [email protected]

Политика за анулиране на абонаменти

  1. Всеки абонамент може да бъде прекратен по всяко време от зоната за членове или чрез свързване с отдела за обслужване на клиенти.
  2. Отказът от абонамент не засяга вече платени услуги